Målsetning

Målsetning:
Hva er det som gjør at noen aldri er borte fra jobb?

Hva er det som gjør at noen med store helseplager føler de har et godt og rikt liv tross alt og klarer å holde seg helt eller delvis i arbeidslivet?

Senter for Livskvalitet har som hovedfokus:
å forebygge, lindre og behandle sykdom, skader og helseplager
å videreutvikle det friske som finnes i oss alle og i miljøet
å bistå til at den enkelte tar ansvar for egen helse, trivsel og velvære
å bidra til økt livskvalitet
Vi opplever at mennesker har vondt i kropp og sjel. Vi opplever at god helse er å lære seg å mestre hverdagen.Vi opplever at mestring av hverdagen gir trivsel og velvære.
Vi må dyrke gledessprederne og den gode replikken!
Våre bedriftsverdier er:

RESPEKT
All vår profesjonalitet utøves med en grunnleggende respekt og ydmykhet for den enkeltes menneskeverd og krav på å bli tatt på alvor.

MÅLRETTET
Vi er et handlingsorientert, synlig og tydelig Senter for Helse, trivsel og velvære. Vi utarbeider konkrete og evaluerbare mål for å gi den aktuelle bruker den ønskede bistand og utvikle de friskfaktorer som vi til enhver tid besitter og omgir oss med.

MEDVIRKNING
Alle våre medarbeidere bidrar til et konstruktivt samarbeid med fokus på kundens forbedret livskvalitet.

MODIG
Med faglig dyktighet og forsvarlighet utfordrer vi, når nødvendig, tradisjonelle intervensjoner for å tilby våre kunder de beste løsninger.

GLEDE
Drivkraften bak og meningen med alt vårt arbeid er verdien av at våre kunder gis økt livskvalitet.

VI VIL HVERANDRE VEL!